Mobbing Nedir ? Mobbing Karşısında Ne Yapılmalıdır ?

by admin
mobbing nedir

Mobbing Nedir ?

 

mobbing nedir  Son zamanlarda Mobbing sözcüğü ile sık sık karşılaşmaktayız. Çoğumuzun anlamını tam olarak bilmediği mobbing sözcüğü “yıldırma” “bezdirme” anlamlarına gelmektedir.

Mobbing kavramı ilk olarak Dr. Heinz Leymann tarafından 1984 yılında “İş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” isimli raporunda dile getirilmiş ve böylelikle bilimsellik kazanmıştır. İş hayatında sıklıkla karşılaşılan fakat dile getirilmeyen mobbing, bir çok çalışanın kabusu olmaya devam etmektedir. Mobbing; iki veya daha fazla kişinin bulunduğu, iş, okul veya sosyal çevrede uygulanabilmektedir. Şiddetten tek farkı ise fiziksel değil, sözsel davranış olmasıdır.

mobbing

Kimler Mobbinge Maruz Kalır?

Yapılan araştırmalar genellikle zeki, çalışkan, sürekli yeni fikirler üreten, her an üstlerinin yerini dolduracak olan, başarılı, dürüst, güvenilir, politik değil eşit davranan, kendini işine adamış olan kişilerin genellikle mobbinge maruz kaldığını göstermektedir. Yaşlıların gençlerden, kadınların da erkeklerden daha fazla mobbinge maruz kaldığı; yine araştırmalar sayesinde ispatlanmıştır.

Kimler Mobbing Uygular?

Mobbingde amaç, karşıdaki kişinin özgüvenini kırmak, çalışma ve iş motivasyonunu düşürmektir. Bu sayede kişi, karşıdaki üzerinde baskı kurarak kendini daha iyi hissetme politikası izlemektedir.

Mobbing uygulayan kişilerin genellikle; korkak, sinirli, aşırı denetleyici, daima güçlü olmak isteyen, toplumsal ilişkileri zayıf, kendini diğer çalışanlardan üstün gören, özgüveni düşük, politik davranarak kişilere göre şekil değiştiren kişiler olduğu görülmektedir.

mobbing ne demek

Mobbinge Maruz Kalmak Nelere Sebep Olur?

Bir iş yerinde mobbingden bahsedebilmek için en az 6 aylık bir sürede yıldırma politikasının uygulanıyor olması gerekir. Sistemli olarak mobing uygulanan kişide; depresyon, hipertansiyon, nefes darlıkları, sebepsiz ağlama krizleri, uyku problemleri, öfke kontrol problemleri, mide sorunları, endişe ve panik atak problemleri görülebilir.

Mobing Karşısında Ne Yapılmalı?

  • Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanununa göre maddi ve manevi tazminat davası açılabilir.
  • İş sözleşmesi haklı sebeplerle fesh edilebilir.
  • Psikolojik yardım alınarak hem durum kolay bir şekilde atlatılmış olur, hem de mahkemede bu durum sağlam bir delil olarak kullanılır.
  • Haksız emir ve iş yükü kaydedilmeli gerekirse tek tek not alınmalıdır.
  • Mobbing uygulayan kişi bir üst amire yazılı olarak şikayet edilmeli ve evraklar mahkemede kullanılmak üzere elde tutulmalıdır. Unutmayın ki mobbing varsa tazminat da vardır.

 

Leave a Comment