Kan Gurupların Nelerdir, Özellikleri Nelerdir

by admin
kan grupları

kan grupları  Kan grupları hakkında bilinmesi gereken birçok detay vardır. Her insan kendi kan grubunu bilmek durumundadır. 4 tip kan grubu mevcuttur. A, B, AB ve O olmak üzere 4 kan grubu vardır. Ayrıca bu kan gruplarının RH (+) ve RH (-) diye isimlendirilen etkenleri de vardır. Yani diğer bir ifade ile 0 RH (+) ile 0 RH (-) aynı kan gurubudur fakat farklı etkenlere sahiptirler. Bilinmesi gerekenleri daha detaylı bir şekilde aşağıda açıkladık.

Kan Grubu Ne Demektir?

İnsanın kanında bulunan antikorlara bakılmak suretiyle kanın özelliğini belirtmek için oluşturulan şematik bir sınıflandırmadır.

Kan gruplarını yakından tanımak ve özelliklerini bilmek için  yazımızın devamını okumalısınız.

Kaç Grup Kan Vardır?

A Grubu Kan

Sadece kendi grubuna kan verebilir ve kendi grubundan ve 0 grubundan alır

B Kan Grubu

Kendi grubundan ve 0’dan alır ve sadece kendi grubuna kan verebilir

AB Grubu Kan

Genel alıcı gruptur. Tüm gruplardan kan alabilirler ve sadece kendi gruplarına kan verebilirler.

0 Grubu Kan

Genel vericidir. Tüm gruplara kan verebilirler. Sadece kendi grubundan alabilirler.

Aslında RH faktörü göz önünde bulundurulacak olunursa toplamda 8 kan grubu var denebilir. Her kan grubunun pozitif ve negatifi söz konusu olduğu için 8 kan grubunun olduğunu söylemek daha doğru bir tanımdır.

Daha anlaşılır olması açısından kan grupları arasındaki alış verişi aşağıda açıkladık. RH faktörü göz önünde bulundurulduğunda mesele biraz karışıktır.

AB RH (+) tüm kan gruplarından alır ve verir

AB RH (-) tüm kan gruplarının sadece negatifine verir ve alır ( A, B, AB VE 0(-) )

A RH (+) kendi gurubunun ve 0 grubunun hem negatifine ve hem de pozitifine verebilir ve alabilir A RH (+), A RH (-), 0 RH (+), 0 RH (-)

A RH (-) diğer A grubundan farklıdır ve sadece kendi grubunun negatifinden ve pozitifinden alabilir A RH (+), A RH (-)

B RH (+) kendi grubunun ve 0 grubunun hem negatif ve hem de pozitifinden alır

B RH (-) kendi grubunun ve 0 grubunun negatifinden alır

0 RH (+) sadece kendi grubunun pozitif ve negatifinden alabilir

0RH (-) en şanssız kan grubudur ve sadece kendi kan grubundan alabilir

2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre dünyadaki kan grupları dağlımı şöyledir.

0 RH (+) yüzde 40

A RH (+) yüzde 34

B RH (+) yüzde 8

0 RH (-) yüzde 7

A RH (-) yüzde 6

AB RH (+) yüzde 3

B RH (-) yüzde 1

AB RH (-) yüzde 1

En eski kan grubu 0 olduğundan toplumun çok önemli bir bölümü bu kan grubuna sahiptir. Sadece kendi kan grubundan alıyor olması bir dezavantajmış gibi görünse bile toplumun önemli bir bölümü zaten bu kan grubuna sahip olduğundan pek fazla sorun görülmez. Sadece 0 RH (-) bir olumsuzluk söz konusudur ve toplumun sadece yüzde 7 si bu kan grubuna sahiptir.

AB grubu kan en yeni kan grubudur ve en son meydana gelen bir kan grubu olduğundan gerek AB RH (-) ve gerekse AB RH (+) toplumun sadece yüzde dördünü oluşturur. Bir olumsuzluk gibi görünse de genel alıcı olduğundan ve tüm gruplardan alabildiğinden en şanslı kan grubudur.

Yukarıdaki tabloya bakıldığında 0 RH (-) ile B RH (-) en şanssız kan gruplarıdır ve en nadir bulunanlardır. B RH (-) kendi kan grubundan kan bulamaz ise 0 RH (-) negatiften de alabildiği için bir miktar daha şanslı sayılabilir. Ama toplumda rastlanma sıklığı açısından sadece yüzde bir oranındadır ve en az bulunan kan grubudur.

You may also like

Leave a Comment